De COROP regio's gerangschikt naar het woningtekort in 2018
Groot-Amsterdam 7,1%
Agglomeratie Haarlem 4,5%
Zaanstreek 4,3%
Alkmaar en omgeving 3,1%
Gooi en Vechtstreek 2,8%
Kop van Noord-Holland 2,7%
IJmond 2,3%