Presentatie afbeelding
BBP per capita per corop
BBP per hoofd bevolking
Kop van Noord-Holland27.600
Alkmaar en omgeving31.000
IJmond33.200
Agglomeratie Haarlem28.800
Zaanstreek26.300
Groot-Amsterdam76.800
Gooi en Vechtstreek39.700
Eenheid: euro/jaar